Betong betong og armert

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Monolitiske armerte betongkonstruksjoner ble først brukt i Russland i 1802. Som et materiale for armering ble metallstenger brukt. Den første bygningen som ble opprettet ved bruk av denne teknologien, var Tsarskoye Selo Palace.

Monolitiske armerte betongkonstruksjoner brukes ofte til fremstilling av produkter som:

 • reservoarer,
 • vegger,
 • overlapping,
 • fundamenter.

Monolittiske armerte betongkonstruksjoner lar deg bygge bygninger av enhver kompleksitet og konfigurasjon. I tillegg er denne teknologien ikke begrenset til fabrikkstandarder. Designeren har et utrolig bredt felt for kreativitet.

Hvorfor er armering nødvendig? ↑

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Betong har selvfølgelig mange fordeler. Den har stor styrke og tåler stille temperaturendringer. Selv vann og frost kan ikke skade ham. Imidlertid er strekkfastheten ekstremt lav. Her kommer forsterkning inn. Det gjør det mulig å oppnå økt styrke på LMC og redusere betongforbruket.

I teorien kan alt brukes som forsterkningsmateriale, til og med bambusstengler. I praksis brukes bare to stoffer: kompositt og stål. I det første tilfellet er dette et helt kompleks av materialer. Produktet kan være basert på basalt- eller karbonfibre. De er fylt med polymer. Komposittbeslag er lette og korrosjonsbestandige..

Stål har en uforlignelig større mekanisk styrke, dessuten er kostnadene relativt lave. I prosessen med armering av armert betong blir monolitiske konstruksjoner brukt:

 • hjørner,
 • kanaler,
 • I-bjelker,
 • glatte og rillede stenger.

Når du lager komplekse konstruksjonsobjekter, legges metallnett i bunnen av en monolitisk armert betongkonstruksjon.

Konstruksjonsbeslag kan ha en annen form. Men på salg, oftest kan du bare finne stangen. Korrugerte stålstenger brukes oftest i byggingen av småhus. Lav pris og god vedheft til betong gjør dem veldig attraktive for potensielle kjøpere..

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Stålstenger som brukes til å lage monolittiske armerte betongkonstruksjoner har i de fleste tilfeller en tykkelse på 12 til 16 millimeter. De beskytter strukturen perfekt mot å rive. Belastningen skapt av komprimering kompenseres av selve betongen.

Forsterkningsegenskaper avhengig av type fundament enhet ↑

Når du legger grunnlaget for et hus, er det veldig viktig å overholde reglene for armering av monolitiske armerte betongkonstruksjoner. Dette vil unngå mange feil og garantere en lang levetid på objektet. I henhold til anordningen av monolittiske armerte betongkonstruksjoner skilles tre typer fundament.

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Platefundament ↑

Når du armerer den, brukes korrugerte stenger. Tykkelsen på en monolitisk armert betong (fundamentplate) avhenger av antall gulv og materialet som brukes i konstruksjonen. Standardindikatoren er 15-30 centimeter.

Viktig! Hvis bygningsmassen er liten, er det i en monolittisk armert betong tillatt å bruke et rutenett med et tverrsnitt av stenger fra 6 til 10 centimeter.

Forsterkning av høykvalitet av platefundamentet skal ha to lag. Nedre og øvre rister er koblet sammen med rekvisitter. De danner gapet i riktig størrelse..

Hovedforskjellen mellom profesjonell armering av monolittiske armerte betong er fullstendig skjuling av alle elementene i stålrammen. Samtidig, i det flislagte fundamentet, sveises ikke armeringen sammen, men strikkes ved hjelp av ledning.

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Stripfundament ↑

Enheten til denne monolittiske armerte betongkonstruksjonen består av et gitter, som er plassert i den øvre delen og tar på seg alle spenningene forbundet med strekking.

Det anbefales ikke å sveise elementene i rammen – dette vil redusere styrken. I dette tilfellet bør betonglaget som skiller stålelementene og jorda være minst fem centimeter. Dette vil beskytte metallet mot korrosjon..

I en monolitisk armert betong er det veldig viktig å opprettholde riktig avstand mellom langsgående stenger. Grenseindikatoren er 400 millimeter. Krysselementer brukes når høyden på rammen overstiger 150 mm.

Avstanden mellom tilstøtende stenger i en monolitisk armert betong kan ikke overstige 25 millimeter. Vinkler og ledd forbedres ytterligere. Dette lar deg gi grunnlaget større styrke..

Haugfundament ↑

Denne teknologien brukes i konstruksjon av konstruksjoner på jordoverføring. Den optimale avstanden fra grilling til jord er 100-200 mm. Gapet lar deg lage en luftpute, som påvirker isolasjonen i hele huset positivt. I tillegg unngår en luftpute dannelse av fukt i første etasje..

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Når du lager peler, brukes betong i klasse M300 og over. Forborede brønner hvor takmaterialet er innebygd. Det fungerer også som forskaling. Rammen til armeringen senkes ned i hvert hull.

Rammestrukturen består av langsgående rillet armering. Tverrsnitt av stenger fra 12 til 14 mm. Festing utføres ved hjelp av en ledning. Minimum pelediameter – 250 mm.

Vegger og gulv ↑

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Disse elementene krever også spesielle forsterkningsregler. I prinsippet ligner de på standardene for å lage stiftelser, men det er noen forskjeller:

 1. Den minste langsgående diameter på armeringen i veggen er 8 mm, det maksimale trinnet er 20 centimeter langt, det tverrgående er 35 cm. Tverrsnittet av den tverrgående armeringen er minst 25% av den langsgående seksjonen.
 2. Overlappende. Armeringens diameter bestemmes av designbelastningene. Minste tallet er åtte millimeter. Avstanden mellom stengene er ikke mer enn 20 mm.
 3. Når du lager både vegger og gulv, er bruk av rutenett tillatt.

Armeringshastighetene for vegger og tak varierer på grunn av den varierende grad av belastning som disse monolittiske konstruksjonene av armert betong har opplevd.

Hovedregelen for forsterkning ↑

Styrken til hele monolittisk armert betong avhenger av tilkoblingen av betong og armering. Det er nødvendig for betong å overføre en del av lasten til stålarmering uten tap av energi.

Hovedregelen for armering sier at det i en armert betongmonolitisk struktur ikke skal være brudd på kommunikasjonen. Den maksimalt tillatte verdien for denne parameteren er 0,12 millimeter. En pålitelig tilkobling av betong og armering – en garanti for styrke og holdbarhet i hele bygningen.

Viktig! For å oppnå de nødvendige indikatorene, er det nødvendig å overholde alle konstruksjonsstandarder som er angitt i SNiPs, samt foreta nøye beregninger.

Design ↑

Hva er design? ↑

Design av monolittiske armerte betongkonstruksjoner er å lage tegninger basert på de innsamlede geodetiske dataene, tilgjengelige materialer og bygningens formål. Støttesystemet til et monolitisk rammebygg består av gulv, fundament og søyler.

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Designerens oppgave er å beregne belastningen på alle elementer på riktig måte og utarbeide en optimal utforming under hensyntagen til jordens egenskaper og klimatiske forhold. Prosessen med å lage armerte betongmonolittiske strukturer inkluderer:

 • oppsett;
 • beregning av konstruksjonen av en sekundær bjelke;
 • belastningsberegning;
 • beregning av overlapp med de begrensende tilstandene i den første og den andre gruppen.

For å forenkle matematiske beregninger brukes spesiell programvare, for eksempel AutoCAD.

Design og beregning i henhold til SNiP ↑

Faktisk en guide for utforming av monolitiske armerte betongkonstruksjoner – dette er SNiP. Dette er et sett med regler og normer som inneholder standarder for bygging av boliger og andre boliger i Russland. Dette dokumentet er dynamisk oppdatert i henhold til endringer i konstruksjonsteknologier og sikkerhetsmetoder..

Fellessatsingen for armerte betongkonstruksjoner ble utviklet av ledende forskere og ingeniører. SNiP 52-103-2007 angår ZhMK laget på grunnlag av tung betong uten forspenning av beslag. I henhold til dette dokumentet skilles disse typer bærende elementer ut:

 • søyler,
 • vegg,
 • søylevegg.

Ved bruk av monolittiske armerte betongkonstruksjoner tillates utforming av gulv i et annet konstruksjonssystem av bærende elementer.

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Ved beregning av parametrene til lagerelementene i henhold til SNiPs, tas følgende med i betraktningen:

 1. Bestemmelse av kraften som virker på fundamentet, gulv og andre strukturelle elementer.
 2. Amplituden til vibrasjonen i de øvre etasjene.
 3. Formstabilitetsberegning.
 4. Vurdering av motstand mot ødeleggelsesprosessen og bygningens bæreevne.

Denne analysen lar ikke bare bestemme parametrene til monolittiske armerte betong, men også finne ut bygningens levetid..

Spesiell oppmerksomhet i utformingen blir gitt til den bærende monolittiske armert betong. I dette tilfellet blir følgende parametere tatt i betraktning:

 1. Mulighet og frekvens av sprekker.
 2. Deformering av temperatur-krymping av betong under herding.
 3. Styrken til LMC når du fjerner forskalingen.

Hvis alle beregninger er riktige, vil det opprettede produktet vare i flere tiår, selv under de mest ekstreme forhold.

Når parametrene til lager LMC beregnes, brukes lineære og ikke-lineære stivheter av armert betongelementer. Det andre er foreskrevet for kontinuerlige elastiske kropper. Ikke-lineær stivhet beregnes ut fra tverrsnittet. Det er veldig viktig å vurdere muligheten for sprekker og andre deformasjoner..

Rekkefølgen på byggearbeid med LMC ↑

Hvert byggefirma prøver å oppnå den beste organisasjonen av produksjonsprosessen. For dette brukes SNiPs og internasjonale standarder. Likevel er det en etablert rekkefølge av arbeid som gjør at vi kan garantere maksimal kvalitet på fremtidig bygging:

 1. Opprinnelig blir beregningen utført for fire hovedtyper last: permanent, midlertidig, kortsiktig, spesiell. For eksempel når du lager grunnlaget for enheter som skaper sterke vibrasjoner, brukes bare monolittiske armerte betongkonstruksjoner.
 2. Kartlegging, planlegging og analyse av generelle indikatorer.
 3. Bestemmelse av punkter i strukturen som konstrueres.
 4. Forsterkning av strukturer. Det kan være av to typer: forspent og vanlig.
 5. Installasjon av forskaling. Forskaling lar deg lage den nødvendige formen for fremtidens armert betongkonstruksjon. Samtidig kan det klassifiseres etter folding, materiale, formål og design.
 6. Støping. Det er fire hovedmåter å helle betong på: fra blandebakken direkte til forskalingen; ved hjelp av en betongpumpe; gjennom rennesteinen; bruker en bjelle. En vibrator brukes til å kompakte betong.

En veldig viktig del i å skape en sterk og pålitelig monolitisk armert betong er pleie av betong. Saken er at dette materialet bare kan herde under visse forhold. Vanligvis tar full herding av betong omtrent 15–28 dager hvis spesielle sementtyper ikke brukes. For å forhindre fordampning av fuktighet i den varme årstiden helles LMC med vann.

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Viktig! Når du jobber i den kalde årstiden, trenger du spesialutstyr som varmeovner. Du kan heller ikke gjøre uten varmeovner.

Hvordan går installasjonen? ↑

Enheten til monolittiske strukturer av armert betong

Denne teknologien lar deg spare på materialer, fordi det er utvikleren som bestemmer muligheten for å bruke visse strukturelle elementer. Installasjon av monolittiske armerte betongkonstruksjoner skjer direkte på byggeplassen og består av følgende trinn:

 1. Materiale for armering legges på stedet. Det er viktig å observere standardavstandene mellom elementene i rammen. Dette sikrer jevn spredning av betong..
 2. Betong helles. På dette stadiet er det nødvendig å sikre at ingen fete stoffer kommer inn i blandingen. De forhindrer at betong bindes sammen..
 3. Om nødvendig installeres tilleggsutstyr som akselererer tørking..

Monolittiske armerte betongkonstruksjoner lar deg lage buede linjer, noe som gjør bygningens generelle arkitektur flere ganger rikere og rikere..

Sammendrag ↑

Monolittiske strukturer med armert betong lar deg bygge bygninger på kortest mulig tid ved å bruke moderne betongtyper. Et viktig byggetrinn er design. Det er de riktige beregningene som lar deg lage et holdbart bygg med lang levetid.

Monolitiske armerte betongkonstruksjoner brukes både i industriell konstruksjon og bolig. De relativt lave kostnadene og styrken gjør dem uunnværlige i produksjonshallene og i byggingen av bygninger i flere etasjer.

logo

Leave a Comment