Hagebygninger

Standarder for montering av gjerde mellom naboer: vi studerer hva lovgivningen sier

Standarder for montering av gjerde mellom naboer: vi studerer hva lovgivningen sier

Kjøpere av land, så vel som enkeltutviklere som begynner å bygge hus på tomter anskaffet eller tildelt av lokale myndigheter, er bekymret for riktig montering av gjerder. For ikke å krenke interessene til mennesker som bor i nærheten, samt ikke krenke dine rettigheter, må du tydelig vite hvilket gjerde som kan plasseres mellom naboer i henhold til gjeldende lovgivning på området til dette emnet. Vi bemerker med en gang at dette problemet blir vurdert i mange lovgivningsmessige forskrifter, og ingen av dem kan ignoreres. Begrensninger settes i henhold til flere parametere, for eksempel høyden på gjerdet, materialet for dets fremstilling, gjerdets blåseevne, avstanden til viktige gjenstander som ligger på territoriet til dets og nabolandet. For å unngå en konflikt med naboer, som kan utvikle seg til et lovlig showdown med påfølgende betaling av bøter og til og med riving av det konstruerte gjerdet, må alt avgjøres ved lov før byggearbeidets start..

Innhold

Hvordan bli guidet i byggingen av gjerdet?

Den viktigste lovgivningen som regulerer prosessen med å planlegge og bygge strukturer på en tomt er den russiske føderasjonens kode for byutvikling. I dette dokumentet er det imidlertid ingen veiledning om obligatorisk plassering av et tomt gjerde mellom tilstøtende seksjoner. Derfor tas SNiP-er som grunnlag, det vil si bygningskoder og regler, som kan suppleres med vedtak som er vedtatt på kommunalt nivå. Disse dokumentene spesifiserer kravene til bygging av gjerder på territoriet til en bosetting diktert av:

 • klimatiske trekk i regionen;
 • dominerende terreng;
 • tilstedeværelsen av kulturminner osv..

Behovet for å få tillatelse fra lokale myndigheter for bygging av gjerdet kan også indikeres. Utstedelse av tillatelser for bygging av gjerder utføres i distrikts- og byadministrasjoner av avdelingene for byplanlegging og arkitektur, som sikrer at bosettingssystemene for livsopphold (vannforsyning, elektrisitetsnett, annen ingeniørkommunikasjon) ikke er lokalisert på det private inngjerdede området. I tilfelle at en eiers ulovlig konstruerte gjerde blir identifisert, vil de bli tvunget til å demontere det for egen regning.

Tydelig definisjon av landegrenser

Les først de tilgjengelige landdokumentene. Deretter skal du nøyaktig etablere plasseringen av alle grenser mellom tilstøtende seksjoner og koordinere dataene med naboer som er interessert i lovlig løsning av dette problemet. Hvis alle eiere er enige i grensene som er etablert mellom tomtene, blir det utarbeidet en handling som gjenspeiler avtalene som er oppnådd. Loven er signert av representanter for alle interesserte. Dette dokumentet vil beskytte eieren av gjerdet mot angrep fra misfornøyde naboer i fremtiden, når eierne av nettstedet skifter.

Hvis du støter på vanskeligheter med den eksakte definisjonen av landets grenser, anbefales det å kontakte landmåler. Spesialister vil ikke bare undersøke de tilgjengelige dokumentene, men vil også inspisere området, hvoretter de vil gi søkeren en plan hvor grenseskiltets plassering vil bli angitt.

Landemerker for avgrensning av land

Grensemerker for avgrensning av land som ligger ved siden av hverandre, er etablert av spesialister fra selskaper som er lisensiert for denne aktiviteten

Hvordan finne en erfaren landmåler?

Du kan finne en kompetent landmåler gjennom vennene dine som allerede har søkt på de aktuelle tjenestene for slike tjenester. Du kan også bruke listen over organisasjoner og enkeltentreprenører som er lisensiert til å utføre denne typen arbeid, som er tilgjengelig hos myndighetene som har ansvar for arkitektur og arealforvaltning i regionen, distriktet.

Sjekk prislisten over selskaper, samt listen over leverte tjenester. Spesiell, interesser deg for regnskapsdokumentene du vil ha etter endt arbeid. Lave priser for tjenester bør varsle deg, ettersom selskapet kan utføre arbeid for å gjenopprette grensene for landet utilstrekkelig. Kostnaden for alt arbeid er normalisert, så billige tjenester skyldes som regel den dårlige kvaliteten på nødvendige kontrollmålinger. Attraksjon av slike «spesialister» kan bare forverre konflikten som utbrudd mellom naboer over områdets grenser.

Kompetente landmålere vil gi deg en hånd:

 • Lov om restaurering av grensene for nettstedet;
 • en plan av tomteplassen, der det vil være en beskrivelse og diagrammer med rotasjonspunkter for grensene til din tomt;
 • forklarende merknad der entreprenøren rapporterer om utført arbeid.

I tillegg til dokumenter, bør spesialister vise deg plasseringen av grensemerkene, samt forklare hvordan du kan gjenopprette dem i henhold til dokumenter som bruker et målebånd i tilfelle tap eller forsettlig ødeleggelse.

Definere landets grenser

Ved hjelp av spesielt måleutstyr bestemmer kartleggere den nøyaktige plasseringen av grensene til stedet, langs hvilke gjerder deretter installeres

Forsøk å diskutere med naboene muligheten for felles betaling for oppmålingstjenester. Hvis de uttrykker sitt samtykke, må du sørge for en tilleggspakke med rapporteringsdokumenter i kontrakten.

Hva å bygge et gjerde fra: materialkrav

SNiPs stiller ikke spesielle krav til materialene som er valgt for installasjon av gjerdet. Og naboene som oftest er naboene ikke fornøyd med materialet som er valgt for konstruksjon av gjerdet, men med høyden på strukturen som blir reist. Dessuten er misnøye i de fleste tilfeller berettiget, siden territoriet til et nærliggende sted under byggingen av et høyt døves gjerde blir tilslørt og mistet «lufting». Derfor, i hage og hage tomter beregnet for dyrking av frukt avlinger og grønnsaker, er gjerdet bare installert med hull.

Et slikt gjerde kan være:

 • mesh;
 • trellised.

Høyden på gjerdet mellom hageflekkene kan ikke overstige halvannen meter. Hvis en nabo ignorerer disse reglene (enten med vilje eller ubevisst), må skadelidte søke skriftlig til hagebruksavdelingen eller lokale myndigheter.

Installasjon av et tomt gjerde fra gaten

Installasjon av et tomt gjerde fra et profilert ark er bare mulig fra siden av gaten, mens det ikke kreves tillatelse hvis høyden på konstruksjonen ikke overstiger halvannen meter

Gjerdet med uthus kan inngjerdes med et tomt gjerde fra siden av kjørebanen. Hvis et slikt gjerde er bygget av naboene, må et antall krav overholdes for dets avstand fra grensene til naboseksjonene.

Hvordan sette et gjerde?

Når du bygger et nytt gjerde eller skifter ut et gammelt gjerde, blir de styrt av den uskrevne regelen som støttesøylene i strukturen har:

 • eller på grensen til nettsteder;
 • eller på siden av eieren av tomten som startet installasjonen av denne strukturen.

Det er nødvendig å overvåke at alle deler av gjerdet, uten unntak, ligger på utbyggerens territorium. Ingen grunn til å jukse og prøve «hakk av» naboen har ekstra centimeter. Dette kan føre til store problemer og materielle tap. Ikke alle naboer er klare til å stille opp i en lignende situasjon. Derfor bør du ikke stole på en persons lojale holdning til beslagleggelse av overflødige forvaltere eid av ham.

Gjerdekrav mellom tilstøtende seksjoner

Konstruksjonen av gjerdet installert mellom tilstøtende tomter har to grunnleggende krav: lysoverføring og luftgjennomtrengelighet. Derfor er gjerder laget med hull

Se videoen for mer informasjon:

Hvordan og hva er standardhøyden på gjerdet?

Høyden på gjerdet mellom seksjonene av naboer forbeholdt individuell boligbygging kan ikke overstige to meter. Hvis grunneieren planlegger å legge den beskyttende strukturen over denne verdien, må han få tillatelse fra arkitekten.

På samme måte må landbrukeren sette opp et gjerde i umiddelbar nærhet av motorveien. I dette tilfellet kan høyden på gjerdet bare nå en meter. Ellers vil ikke eieren av nettstedet få tillatelse fra arkitekten. Det settes begrensninger på konstruksjonen av gjerdet og dets høyde i områder med en vinklet ordning.

Du kan ikke isolere deg fra hele verden med et høyt gjerde

Du kan ikke isolere deg fra hele verden med et høyt gjerde, men du kan prøve. Men hvorfor? Tross alt, ovenfra er plottet alltid åpent

Hvor du skal bygge et hus og andre gjenstander på stedet?

Individuelle utviklere prøver å maksimere fordelene ved å bruke hver meter land. Samtidig glemmer de at loven fastsetter hvor mange meter fra gjerdet til naboene du kan begynne å bygge et hus uten å krenke rettighetene til mennesker som bor i nabolaget. Derfor, når du velger et sted på stedet for bygging av bolig- og andre formål, er det nødvendig å bli veiledet av en rekke eksisterende regler som normaliserer avstanden fra disse strukturene til grensen til nabotomtene, nemlig:

 • 3 og flere meter trekker seg tilbake fra huset, så vel som fra andre boliglokaler;
 • Det er igjen 4 meter fra lokaler som er ment for å holde fugler og små husdyr;
 • 1 meter – til garasjen og andre typer tekniske rom.

Legg merke til at trær av middels høyde skal plantes i en avstand på 2 meter fra naboens gjerde, og høye – 4 m.

Oppsettet av objekter på stedet i forhold til gjerdet

Oppsettet av hovedobjektene på tomten i forhold til gjerdet. Når man planter trær og busker, tas det også hensyn til lovlige standarder

Avstanden mellom huset som er bygd på din tomt og grensen til naboene, bør måles fra veggen eller kjelleren på strukturen hvis avsatser, markiser og andre bygningselementer ikke stikker ut mer enn 50 cm. Hvis den spesifiserte verdien er overskredet, må du måle avstanden fra utstående design. Du kan alltid forhandle med en nabo, bare husk å fikse kompromissavtalen på papir. Dette dokumentet vil beskytte deg i retten i tilfelle konflikt, og bekrefter riktigheten av handlingene du har gjort under byggingen av gjerdet og huset på stedet.

Overholdelse av brannforskrifter

Det må utvises stor forsiktighet for å overholde brannsikkerhetsstandarder for å bygge gjerder mellom naboer, siden livet ditt og dine kjære liv er avhengig av dette. Byggematerialer hører til forskjellige brennbarhetsklasser. Basert på dette er det nødvendig å overholde normene til SNiP, som fastsetter minimumsavstanden mellom strukturene som bygges på stedet, nemlig:

 • 6 meter skal skilles av gjenstander bygget fra ikke-brennbare byggematerialer, for eksempel betong eller murstein;
 • 8 meter skal være mellom betong- og murbygninger med tregulv eller andre elementer laget av tre;
 • 15 meter regnes som et sikkert minimum mellom trebygninger.

Målerne som er igjen mellom gjenstandene vil hjelpe til med å redde huset i tilfelle en brann raste i nærområdet, siden brannen ikke vil kunne spre seg til en bygning i nærheten. Og det er enklere for spesialutstyr å nærme seg tenningsstedet hvis det ikke er blokkert av mange bygninger som bokstavelig talt sitter fast på hverandre.

Du kan ikke prøve å gjøre gjerdet nærmere veien, og dermed øke gjerdens område. Dette bryter med den såkalte «rød linje», hvorpå alle husene som står på gaten står på linje. Straff blir brukt til krenkere, som kan utvikle seg til riving av gjerdet. Det hele avhenger av utholdenheten fra lokale myndigheter, som generelt kan «tette øyne» for brudd eller for å begrense oss til å innkreve en administrativ bot.

Brannsikkerhetsforskrifter

Overholdelse av brannsikkerhetsstandarder vil ikke bare beskytte gjenstandene som er bygget på stedet mot brann, men også redde livet til eiendomseiere

Husk at uvitenhet om loven ikke er en god grunn til ikke å oppfylle den. For å gjemme deg bak det faktum at første gang du hører om kravene til bygging av gjerder ikke fungerer.

Tvister og metoder for avgjørelse av dem

Tvister som oppstår mellom naboer er hovedsakelig knyttet til feil installasjon av gjerdet. Dessuten tar vanligvis en av partene dette trinnet bevisst og målbevisst, i håp om at naboen ikke vil forholde seg til dommerfullmektigen. Imidlertid er skadelidte ikke alltid lydløst stille, holder et nag i sjelen, eller er bare begrenset til høyt mishandling. Et økende antall mennesker løser slike problemer i retten, og vet at sannheten er på deres side. Derfor er det forræderiske beslag av utenlandsk territorium ved å flytte det gamle gjerdet eller bygge et nytt gjerde, mildt sagt, ikke velkommen i vår tid.

Bygging av et gjerde på territoriet til nettstedet

Det er nødvendig å oppføre et gjerde på nettstedets territorium, for ikke å rive det konstruerte gjerdet ved en rettsavgjørelse til fordel for de berøvede naboene

Det er to måter å finne en vei ut av en kontroversiell situasjon..

 • Den første metoden ligger i planen for en fredelig løsning av konflikten, når partene klarer å finne en kompromissløsning i løpet av forhandlingene og etablere gode naboforhold.
 • Den andre metoden er mer energikrevende, og også økonomisk tyngende, ettersom den er assosiert med søksmål, som kan vare i flere år. Samtidig er ingen av partene trygge for tap, noe som betyr at det er en trussel om å forbli i egne interesser og betale erstatning for utgifter og moralsk skade som er påført «hatet» naboen.

Derfor må du fortsatt prøve å følge den fredelige veien og utvikle diplomatiske kvaliteter hos deg selv og dine familiemedlemmer. Tross alt er en dårlig fred mellom naboer bedre enn noen, den beste, krig.

Hvordan ikke krangle med naboer?

I alle livssituasjoner må du forholde deg til mennesker rundt deg slik du ønsker at de skal forholde seg til deg. Denne vinn-vinn-oppførselen vil tillate deg å opprettholde et godt forhold, som vil være skummelt å ødelegge på grunn av et slags gjerde. Kanskje en av partene vil innrømme og selv komme med et forslag om en liten overføring av gjerdet. Tross alt ønsker begge naboene at tomtene deres skal inngjerdes med et solid og vakkert gjerde. Så, det er punkter med konvergens av interesser rundt hvilken dialog bør bygges basert på normene i lovgivningen.

logo

Leave a Comment